TRẦN THỊ THƠ

55

Trưởng khoa Cận lâm sàng bệnh viện Mắt KTC Phương Nam

1979 Tốt nghiệp Đại học Y khoa Odessa, Liên xô cũ

Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa II, chuyên ngành lão khoa tại Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh.

Nguyên trưởng khoa Nội A1 – bệnh viện Thống Nhất

Hội viên Hội tim mạch, lão khoa thành phố Hồ Chí Minh