PHAN PHƯỚC THÁI BÌNH

99

Trưởng khoa Mắt bệnh viện Mắt KTC Phương Nam

Tốt nghiệp Thạc sĩ y học, chuyên ngành nhãn khoa năm 2006 tại Đại học Y Dược TP.HCM

Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa II chuyên ngành nhãn khoa tại Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

10 năm kinh nghiệm khám, điều trị, phẫu thuật về mắt

Phẫu thuật viên Phaco, Laser điều trị các bệnh lý mắt, mộng mắt, thẩm mỹ

Tu nghiệp và tham gia các khóa đào tạp tại các nước trong khu vực