NGUYỄN HOÀNG NHƯ ANH

175

Bác sĩ chuyên khoa I ngành mắt

Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa I, chuyên ngành nhãn khoa năm 2012 tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Khám và điều trị các bệnh lý dịch kính võng mạc.

Phẫu thuật viên Lasik.

Tu nghiệp và tham gia các khóa đào tạo tại các nước trong khu vực.