MÃ MỸ KIM

69

Bác sĩ chuyên khoa I ngành mắt

Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa I, chuyên ngành nhãn khoa năm 2012 tại Đại học Y Dược TP.HCM

Khám, tư vấn và điều trị các bệnh lý về mắt, chuyên sâu về bệnh lé mắt, thẩm mỹ, tạo hình và thần kinh nhãn khoa.