LÊ MINH THÔNG

93

Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ LÊ MINH THÔNG

Cố vấn chuyên môn Bệnh viện Mắt KTC Phương Nam

Giảng viên cao cấp Đại học Y Dược TP.HCM và Đại học Y Phạm Ngọc Thạch

Nguyên Trưởng khoa Tạo hình và Thẩm mỹ bệnh viện Mắt TP.HCM

Nguyên Phó Chủ nhiệm bộ môn Mắt Đại học Y Dược TP.HCM kiêm Phó Chủ nhiệm bộ môn Mắt Đại học Y Phạm Ngọc Thạch.