ĐOÀN HỒNG DUNG

144

Cố vấn chuyên môn Bệnh viện Mắt kỹ thuật cao Phương Nam

Nguyên Phó Trưởng khoa Dịch kính võng mạc Bệnh viện Mắt TP. Hồ Chí Minh

Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa II, chuyên ngành nhãn khoa năm 2003

Tu nghiệp tại Úc năm 1996

Phẫu thuật viên Dịch kính võng mạc.

Chuyên khoa sâu bệnh lý võng mạc dịch kính và các bệnh lý về mắt.

Tu nghiệp và tham gia các khóa đào tạo chuyên khoa sâu về mắt trong và ngoài nước.