Home Đội ngũ bác sĩ

Đội ngũ bác sĩ

ĐÀO MỸ DUNG

Bác sỹ chuyên khoa II khám Nội tim mạch Nguyên Trưởng Khoa Tim Mạch – Bệnh viện Nguyễn Trãi Tốt nghiệp Đại học Y Dược TP....

ĐÀO HÙNG THỊNH

Chuyên gia bệnh viện Mắt KTC Phương Nam Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú chuyên ngành nhãn khoa năm 2017 tại Đại học Y Khoa...

NGUYỄN HOÀNG NHƯ ANH

Bác sĩ chuyên khoa I ngành mắt Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa I, chuyên ngành nhãn khoa năm 2012 tại Đại học Y Dược...

TRẦN THỊ THƠ

Trưởng khoa Cận lâm sàng bệnh viện Mắt KTC Phương Nam 1979 Tốt nghiệp Đại học Y khoa Odessa, Liên xô cũ Tốt nghiệp bác sĩ...

VŨ ANH LÊ

Chuyên gia bệnh viện Mắt KTC Phương Nam Nguyên Trưởng khoa Chấn thương Bệnh viện Mắt TP.HCM Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa II, chuyên ngành...

ĐOÀN HỒNG DUNG

Cố vấn chuyên môn Bệnh viện Mắt kỹ thuật cao Phương Nam Nguyên Phó Trưởng khoa Dịch kính võng mạc Bệnh viện Mắt TP. Hồ...

MÃ MỸ KIM

Bác sĩ chuyên khoa I ngành mắt Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa I, chuyên ngành nhãn khoa năm 2012 tại Đại học Y Dược...

NGUYỄN NGỌC PHƯỢNG

Trưởng khoa Khám bệnh bệnh viện Mắt KTC Phương Nam Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa I, chuyên ngành nhãn khoa năm 2003 tại Đại...

TRẦN HUY HOÀNG

BÁC SĨ CHUYÊN KHOA II TRẦN HUY HOÀNG Cố vấn chuyên môn Bệnh viện Mắt kỹ thuật cao Phương Nam Nguyên Trưởng khoa Dịch kính võng...

TRẦN PHẠM DUY

Phó Giám đốc chuyên môn bệnh viện Mắt KTC Phương Nam Tốt nghiệp Thạc sĩ y học, chuyên ngành nhãn khoa năm 1999 Hơn 20 năm...