Bác sĩ mắt của bạn


hotline: 0979 79 7279

Trang Chủ - Đội Ngũ Bác Sỹ - Thạc sĩ Bác sĩ ĐINH NGỌC BẢO CHÂU

Thạc sĩ Bác sĩ ĐINH NGỌC BẢO CHÂU


Tốt nghiệp Thạc sĩ y học, chuyên ngành nhãn khoa năm 2015


Tốt nghiệp Thạc sĩ nhãn khoa lâm sàng – đại học Sydney Úc năm 2016


Khám, tư vấn và điều trị các bệnh lý về mắt

Dịch vụ